Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ngôi hai ngô-minh-chiêu

Thi rằng:

NGÔ Việt ngày nay hiệp một Trời,

MINH thành lập vị đúng kịp thời,

CHIÊU luyện sĩ hùng tua gắng bước,

NGÔI HAI kỳ chót mới dựng đời.

Thi:

Dựng đời Thánh-Ðức cuộc mới an,

Tông phái yên tâm bước một đàng,

Dâu bể cuộc đời chưa rõ biết,

Rõ biết thì dân quá muộn màng.

Thi:

Muộn màng thì thiệt khó giúp an,

Chung sức gắng lo một chiếc thoàn,

Thuận mưu lèo lái chèo qua bể,

Mới thấy cập bờ khỏi bi quan.

       Thầy nay tá bút chứng Lễ An-Vị. Thầy ban ơn. Hôm nay là một ngày tối đại: Tam Giáo Qui-Nguyên, tức là một ngày kỷ nguyên của thế hệ. Thầy rất vui thay và cũng rất mừng thay cho toàn cõi sanh linh sắp gặp đặng một ngày tương lai thanh bình lạc nghiệp Nghiêu Thuấn phục hồi. Vậy Thầy xin có vài lời khuyên chung nhân thế hãy cùng nhau kết hiệp một mối liên giao để toàn thể phái tôn có sự thân mến cùng nhau mà hầu lo tu chỉnh, luyện tánh trau tâm cho nhìn thấy đặng đời có một nền đạo-đức lành mạnh thiện lương, có thuần phong mỹ tục, có sự hòa hiệp đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau bước sang qua một thời cuộc thái bình do Ðức Chí-Tôn Thượng-Ðế ban cho. Và nay Thầy cũng khen thay cho con Bạch-Diệu-Hoa thiệt là hữu công hữu chí, nhưng đường Ðạo phải còn trải qua rất nhiều giai đoạn cực nhọc dài lâu. Thầy khuyên con bền lòng gắng chí công quả, công trình, thì ngày sau Ðạo mới thành công trên con đường phổ-độ.

       Cuộc hành Lễ hôm nay tuy nơi hữu hình rất là đơn giản, nhưng phần vô-vi thì lại vô cùng trọng đại. Toàn cõi Thiên-Ðình đều giáng hạ giữa cõi không trung mà cử hành một cuộc Lễ Tam Giáo Qui-Nguyên rất là vĩ đại. Thầy nay xin phân giải vắn tắt mấy lời cho con hiểu rõ. Từ nay con cũng vẫn phải chấp hành Thiên-lịnh làm tròn sứ mạng thiêng liêng thì sau con sẽ thấy ơn ban. Nay giờ chứng Lễ cũng đã hoàn xong, Thầy xin trở lại Bạch-Cung.

         Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh