Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

cao-đài thưỢng-đ

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 20-7-1977

Thi rằng:

CAO đại từ xưa luống đợi chờ,

ÐÀI vàng còn để đúng thời cơ,

THƯỢNG lưu quân-tử mau tiến bước,

ÐẾ luận tri thời rõ Thiên-thơ.

Thi:

Thiên-thơ một quyển ÐẠI-GIÁC hồn,

Tỉnh mộng quày thoàn khá tẩu bôn,

Bôn tẩu lánh vòng nguy tứ khổ,

Tứ khổ tách rời mới thật khôn.

Thi:

Thật khôn hiểu biết máy cơ Trời,

Cơ Trời thế tận chớ buông lơi,

Buông lơi đạo-đức đời khổ lụy,

Khổ lụy cần lo kịp thế thời.

Thi:

Thế thời cận quá buổi tai nguy,

Ðạo Trời dẫn dắt khá lần đi,

Lần đi đến chốn khoa kỳ hội,

Kỳ hội Long-Vân mở kịp thì.

Thi bài:

       Kinh ÐẠI-GIÁC kịp thì độ dẫn,

       Dẫn dìu đời bí ẩn Thiên-thơ,

              Luyện tu xin chớ hững hờ,

Chung cùng hòa hiệp thời cơ cận ngày.

       Tam Giáo Tòa chuyển xây cứu thế,

       Hiệp qui đồng chớ để rạc rời,

              Rạc rời thống khổ lụy rơi,

Tan tành vũ trụ thế thời bi quan.

       Xin người hiểu quày thoàn vượt sóng,

       Chốn ba đào chèo chống chung lưng,

              Thương nhau lèo lái băng chừng,

Ghét nhau liên lụy xin đừng thở than!

       Hãy tỉnh mơ tầm đàng nối bước,

       Thầy xót thương tá bút chỉ bày,

              Cả kêu toàn cõi dân Trời,

Vạn bang thế giới thuận lời qui nguyên.

       Hiệp chung đồng con thuyền đứng vững,

       Ðừng luây-quây sóng nhận giữa vời,

              Bể xanh riêng rẽ cúc côi,

Kết đoàn vững mạnh đời đời Xuân Thu.

       Nhờ chữ TU ngục tù vượt mức,

       TU cho tròn hưởng cuộc Thuấn Nghiêu,

              Lập đời cổ giáo dẫn dìu,

Thuần phong, mỹ tục, sớm chiều lạc âu.

       Tu không vẹn khổ sầu lạc bước,

       Ðời chẳng tu sao được vẹn toàn,

              Mỗi người tự nhủ lấy thân,

Mỗi trau sửa tánh ăn năn tự mình.

       Tu tâm địa thanh minh hạnh đức,

       Trai thì tua noi bực Thánh Hiền,

              Gái thì giá hạnh cần chuyên,

Bỏ hồi lạc lõng chinh nghiêng đạo người.

       Chừa tật xấu ăn chơi lêu lỗng,

       Ðừng lung-lăng hư hỏng lả lơi,

              Giữ câu đức tính làm người,

Phải tôn luân-lý cuộc đời tốt xinh.

       Lòng hiếu kính thâm tình Phụ Mẫu,

       Nhớ ơn người đào tạo vóc hình,

              Dưỡng nhi đãi lão công trình,

Ðền ơn trưởng dưỡng thạnh tình mới ngoan.

       Chữ Hiếu thân Thiên ban vạn phúc,

       Nghĩa thâm tình dưỡng dục cao sâu,

              Chợt nhìn bóng ngả thềm dâu,

Làm con chữ Hiếu đáp câu sanh thành.

       Tình cốt nhục đệ huynh bào thể,

       Cùng thương yêu kính nể lẫn nhau,

              Trời sanh kẻ khó người giàu,

Thương yêu đùm bọc là câu thâm tình.

       Chữ huynh đệ trọn gìn hòa nhã,

       Ðừng rẻ chia thóa mạ lẫn nhau,

              Nồi da thịt chủ xáo xào,

Gây nên tội lỗi người hầu chê bai.

       Câu luận-ngữ là bài phải học,

       Tránh những điều xoi móc lỗi người,

              Thân ta, ta giữ vẹn mười,

Hiềm chi kẻ khác lắm lời thị phi.

       Câu bia miệng ngàn đời tồn tại,

       Giữ thanh danh mãi mãi trắng trong,

              Ðừng cho hoen ố bụi trần,

Ngàn năm bia miệng chung thân dưới mồ.

       Bóng dầu khuất danh ô muôn thuở,

       Tiếng nhuốc nhơ giặt rửa không tuyền,

              Làm người danh phận giữ nguyên,

Mới là quân-tử thuyền-quyên trong trần.

       Kiếp trăm năm mau dường chớp nhoáng,

       Của muôn xe cũng chẳng làm gì,

              Bận lòng tranh cạnh sân si,

Dã-tràng xa cát gẫm thì đâu ngoa.

       Gái giữ câu ôn-hòa nết hạnh,

       Trai gắng gìn đức tánh ôn nhu,

              Ấy là nhơn-đạo tròn tu,

Ấy là Thánh-Ðức ngàn thu vững bền.

       Tình phu thê đắp nền vững chắc,

       Ðạo phu tùng bền chặt thiêng-liêng,

              Chồng yêu, vợ kính trọn niềm,

Ðừng vì danh vọng lợi quyền phụ nhau.

       Kinh ÐẠI-GIÁC làu làu bút Thánh,

       Hãy trầm ngâm lý chánh khôn lầm,

              Chớ tùy đường quấy nhiễm thâm,

Mị tà mê-hoặc sa hầm ma-vương.

       Trời, Phật dắt con đường chí thiện,

       Quỷ, ma lôi uyển chuyển sông mê,

              Tĩnh tâm thì biết dựa kề,

Con đường chánh Ðạo đừng mê thói đời.

       Ðạo cũng có xu thời tạm mượn,

       Tạm mối đường ảnh hưởng tư riêng,

              Thiếu chi vụ lợi bua quyền,

Thiếu chi manh trá chèo thuyền mị dân.

       Tu xin chớ lạc lầm nẻo chánh,

       Tu phải rèn tâm tánh đầu tiên,

              Không chi cũng đấng bực Hiền,

Khắp trong nhân thế được nguyên theo lời.

       Thì Trời, Ðất thuận thời phong võ,

       Khắp hoàn cầu đâu có tai nguy,

              Phong thuần, tục mỹ như y,

Hưởng đời bình trị sống đời Thần Tiên.

       Bạch-Diệu-Hoa: con hiền nghe phán,

       Cảnh Thiên-Bàn tỏ rạng gương lành,

              Qui cơ Tam Giáo lập thành,

Biết nơi đàn chánh phân rành mẫu khuôn.

       Hình Thập-Tự Tam-Thanh xưa đó,

       Dựng thành là Ðức CHÚA GIÊ-SU (JÉSUS),

              Cũng là Thập-Tự mới mầu,

Tam-Thanh cũng đủ thì âu lo lường.

       Phía bên phải trên tường THÁNH-MẪU,

       Ðức MA-RI vẹn đủ y lời,

              Trái thời Ðức THÁNH GIU-SE,

Dưới THẦY y cũ dặt dè NGÔI HAI.

       Trên THIÊN-NHÃNTHẦY như cũ,

       Mới rõ là qui thủ huờn nguyên,

              Nghi thức sắp đặt Thiên-Bàn,

Y nguy như cũ vẹn toàn rõ thông.

       Nếu con còn chưa thông yếu lý,

       Hãy bạch trình THẦY chỉ hãn tường,

              Thiên-Bàn sắp xếp tròn vuông,

Tả Kinh sớm liệu cho công chóng thành.

       Nay giờ mãn điển lành ngưng bút,

       Bạch-Ngọc-Kinh lui bước phản hồi,

              Giã con lịnh phán y lời,

Tròn xong bổn phận Thầy hồi Thượng-Cung.

Thăng... 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh