The Left Eye of God

CÁC CƠ SỞ ĐẠI ĐẠO TẠI CANADA

TRUNG TAM VAN HOA CAO DAI CALGARY

555 Penworth Way S.E.

Calgary, Alberta, T2A - 4G1. CANADA

Tel: (403) 235-4864

 

THANH THAT CAO DAI VANCOUVER

1536 E. 57th Ave

Vancouver, BC, V5P - 2B1. CANADA

Tel: (604) 321-4674

 

THANH THAT CAO DAI MONTREAL

7161 Rue Saint Urban

Montreal, P.Q. H2S - 3H4. CANADA

Tel: (514) 731-9332

 

THANH THAT TORONTO

3365 Dundas St W

Toronto, ONT. M6S - 2R9. CANADA

 

 

USA    FRANCE    GERMANY    Các trang Cao Ðài trên thế giới