Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUAN THÁNH XƯA VÀ NAY

 

LÊ ANH DŨNG

Thay lời kết

Trên đây gần như chỉ mới là những phác thảo về Quan thánh, từ một Quan Vũ trong sử sách và tiểu thuyết hư cấu, cho đến cả một Quan đế trong huyền thoại và tín ngưỡng... Dĩ nhiên vẫn chưa có thể hoàn toàn và đầy đủ. Nói như vậy, để thưa rằng, trong điều kiện hiện hữu, tập sách nhỏ này chỉ mới là phần mở đầu.

Để nghiên cứu về Quan thánh như một chuyên đề văn hóa dân gian, chắc chắn cần tiếp tục chờ đợi có thêm ít nhiều điều kiện, cùng với nhiều công tŕnh khảo cứu khác, để thử soi một cái nh́n mới vào h́nh tượng cũ của một Quan thánh “xưa”, biết đâu sẽ có thể t́m thấy ở đó những ư nghĩa mới của một Quan thánh “nay”, vượt trổi hơn tầm vóc một Quan Vũ trong phạm vi giới hạn của thời Tam quốc phân tranh xa xưa.

                        LÊ ANH DŨNG

Tháng Tư, Một Chín Chín Năm

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh