Lê Anh Dũng

QUAN THÁNH xưa và nay

nxb VHTTHN 1995

Lời nói đầu

Thân thế Quan Vũ

Tiền thân Quan Vũ

Thanh long Xích thố

Kỳ tích Quan Vũ

Tôn thánh tôn hiệu

Thờ Quan thánh

Tranh tượng Quan thánh

Câu đối về Quan thánh

Đền thờ Quan thánh ở Việt Nam

Quan thánh với t́nh yêu nước của người Việt

Hội những người cùng họ Quan

Sách tham khảo

Thay lời kết