Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUAN THÁNH XƯA VÀ NAY

 

LÊ ANH DŨNG

Phụ lục: Vài nét về Hội những người cùng họ Quan

(Quan thị Công hội Đồng nhân)

Hiện nay, trong các cộng đồng người Hoa ở một số nước, nhất là châu Á, có lập một hội mang tên Quan thị Công hội Đồng nhân, quy tụ những người cùng họ Quan, và những người này rất tự hào được là hậu duệ của Quan Vũ. Một người họ Quan khi đi sang một nước khác, chân ướt chân ráo, có thể sẽ được Hội này (nếu có thành lập ở nước đó) giúp đỡ. Hội những người cùng họ Quan đương nhiên quan tâm tới những sinh hoạt liên quan tới những truyền thuyết và truyền thống tín ngưỡng về Quan thánh.

Chẳng hạn, Hội này khuyến khích những người mang họ Quan hăy về thăm miếu Quan thánh ở Vận Thành (xưa là Giải Huyện), tỉnh Sơn Tây, quê hương của Quan Vũ. Đối với những người cùng họ Quan, thánh miếu ở Vận Thành mới là miếu đầu tiên lập nên để thờ Quan thánh, cho nên mỗi người mang họ Quan trong đời ít ra phải có một lần về đó chiêm bái, cũng như người Hồi giáo hành hương về Mecca.

Hội hay nhắc rất nhiều các kỳ tích, chiến công... của Quan Vũ trong Tam quốc chí, và từng viết rằng: “Hễ là cùng thân tộc họ Quan, chúng ta ai mà không hănh diện về ḍng họ của ḿnh. Tổ tiên chúng ta là một bậc anh hùng cái thế, lúc c̣n sống đă có biết bao kỳ tích...”

Hội cũng muốn gắn liền tín ngưỡng Quan thánh với truyền thống đạo Khổng, muốn thông qua đạo Khổng mà t́m phương thức hoằng dương phong cách siêu phàm cùng các thần tích anh hùng của Quan công. Chẳng hạn, Hội cho rằng:

- Từ xưa đến nay Trung Quốc chỉ có hai vị thánh nhân: Văn thánh là Khổng tử; Vơ thánh là Quan công.

- Cả hai đều được đời tôn kính sùng bái là thần minh, có khi do triều đ́nh sai lập đền miếu, có khi do dân gian tự ư hiệp nhau xây dựng.

- Nơi ǵn giữ di thể của hai vị phải tương xứng và thích đáng. Ở Khúc Phụ, Sơn Đông, có Khổng lâm để mai táng Khổng tử; th́ ở Lạc Dương, Hà Nam, nơi mai táng Quan Vũ cũng gọi là Quan lâm Quán Trung.

- Đă có một nền văn hóa của Văn thánh Khổng tử, gọi là “Khổng tử văn hóa” th́ cũng có một nền văn hóa của Vũ thánh Quan công, gọi là “Quan công văn hóa”.

- Nên hiệp nhau lập một học hội để nghiên cứu bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

- V.v...

LÊ ANH DŨNG

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh