Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUAN THÁNH XƯA VÀ NAY

 

LÊ ANH DŨNG

Lời nói đầu

Cách đây hơn mười hai năm, ngày 13 tháng 8 năm 1982 (24 tháng 6 Nhâm tuất), trong dịp kỷ niệm Quan thánh Đế quân tổ chức tại thánh tịnh Ngọc điện Huỳnh hà, ở xă An Khánh, Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức, tôi được mời đến nói chuyện về Quan thánh xưa và nay.

Khi kiếm tài liệu chuẩn bị cho bài nói chuyện, tôi nhận thấy rằng h́nh như vẫn chưa có một tập sách, dù nhỏ, để tŕnh bày tương đối chi tiết về Quan thánh, một h́nh tượng từ lâu đă rất quen thuộc với quảng đại quần chúng. Một vài tác giả trong và ngoài nước, cũ và mới, thỉnh thoảng có nhắc tới Quan thánh, nhưng lại sơ sài, tản mác.

Do đó, sau buổi nói chuyện ở Ngọc điện Huỳnh hà, tôi vẫn tiếp tục lưu tâm t́m đọc thêm nhiều tài liệu có liên quan, với mục đích thử bổ sung dần và “hệ thống” lại kiến thức bản thân về Quan thánh. Thành thử, có thể coi tập khảo luận nhỏ Quan thánh xưa và nay được xuất bản lần đầu tiên này đă khởi đầu từ một cơ duyên năm xưa.

Khảo luận này, trong một chừng mức nhất định, chỉ có thể tạm coi là kết tập được tương đối những nét lớn, căn bản về Quan thánh, và sắp xếp theo các đề mục cho dễ tham khảo. Có nhiều chi tiết liên quan tới tín ngưỡng Quan thánh, tôi cân nhắc, chọn lọc, và thử giữ lại, v́ trộm nghĩ biết đâu sẽ góp được một phần nhỏ nào đó cho việc nghiên cứu tập tục thờ phụng Quan thánh xét trong toàn bộ mảng văn hóa - tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ngoài ra, nhiều chi tiết tôi chọn đưa vào sách cũng v́ tán thành với ư kiến của Nguyễn Hiến Lê, rằng: “... phần ai biết được một tài liệu ǵ về sử cũng có bổn phận phải chép lại bằng cách nào cũng được, miễn thận trọng và thành tâm là quư rồi. Nếu không vậy th́ thực khổ tâm cho những người sau muốn t́m hiểu những người trước...” [Báo Mai, số 20, ngày 25-4-1961]

Trong quá tŕnh biên soạn quyển này, tôi được Nguyễn Tiến Lợi và Đàm Thi cho mượn chân dung Quan thánh để làm phụ bản; Vơ Thành Châu tặng cho bản chữ Hán Quan đế đào viên minh thánh tụng bản; Thu Hà t́m giúp bản phiên âm kinh Quan đế minh thánh của nhà in Long hồ; Tường Định t́m giúp bản Minh thánh kinh do Trần Quang Thuận diễn thành thơ... Cuối cùng, cũng như ở những quyển khác, tôi c̣n được bào đệ Lê Anh Minh trợ giúp rất đắc lực về phần tham khảo tất cả các tài liệu chữ Hán có dẫn trong sách.

Ngày 02 tháng 4 năm 1995

Lê Anh Dũng

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh