GIẢI M TRUYỆN TY DU

L ANH DŨNG

Xuất bản ở Việt Nam (1993, 1995, 2000, 2001), v AN TIM vừa ti bản, pht hnh (San Jose, Feb 2004)

Nghe đọc sch (Audio)

Lời mở đầu

By giờ nhớ lại

Đường tăng! Anh l ai?

Trăng sao cửa động đ đầu non

Ngọn gi trong l

Ni cao chi mấy ni ơi

Vạn năm chờ quả chn

Bốn biển khng yn cơn lửa trẻ

Su bảy mười ba

Nẻo về bn ấy

Nỗi lng giấy trắng

Tm lập

Hư thực đi điều

L Ch Thường

Bi Lo tn Phật?

Trư Bt giới

Hư cấu v lịch sử

Hầu vương

Dư m

Sch tham khảo