The Left Eye of God

Phụ bản 2:

Thánh thất Bình Hòa

 

Phụ bản 1: Di ảnh Đức An Trinh Thần Nữ Lê Thị Bạch Tuyết (1943-1969).

Phụ bản 3: Thánh thất Mỹ Hiệp trên quê hương chị Lê Thị Bạch Tuyết (cù lao Giêng).

Phụ bản 4: Cù lao Giêng ngày nay.