The Left Eye of God

Phụ bản 1:

Đức AN TRINH THẦN NỮ

 

Phụ bản 2: Thánh thất Bình Hòa, nơi Đức Quan Âm Bồ Tát ban sắc phong Lê Thị Bạch Tuyết thọ Thiên ân An Trinh Thần Nữ (1970).

Phụ bản 3: Thánh thất Mỹ Hiệp trên quê hương chị Lê Thị Bạch Tuyết (cù lao Giêng).

Phụ bản 4: Cù lao Giêng ngày nay.