Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

13.- ĐỜI MẠT PHÁP

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa chân thành cảm tạ quư vị sau đây đă công quả để hoàn thành phần audio của trang này:

Người đọc: Sư Huệ Duyên

Thâu vào CD dưới dạng MP3: HH Ngọc Minh Thanh, CA, USA